Vstup do e-learningu

E-mail Heslo
Vstoupit

Registrace

Vyzkoušet Mám klíč

Učebnice německého odborného jazyka

Učebnice v sobě kombinují výuku odborné němčiny se zaměřením na automobilový průmysl a výuku běžné němčiny včetně konverzace a gramatiky. Učebnice ročník 1-3 začíná na úrovni A1, tedy začátečník. V prvním ročníku jsou zadání všech cvičení v českém jazyce. V dalších ročnících ja pak zadání jak v češtině, tak v němčině. Učebnice pro ročník 4-5 začíná na úrovni B1 a jejím úkolem je nejenom naučit odborný jazyk, ale i připravit studenta k maturitní zkoušce. Proto je v ní posílen význam běžné angličtiny a gramatiky.

zk_ucitel_nj_cz_náhled small.jpgKaždý ročník je rozdělen do 10 lekcí. Každá lekce je jinak tematicky zaměřená a obsahuje úvodní článek či rozhovor, obvykle na specifické automobilové téma, a dále pak praktická cvičení (žák přímo doplňuje, přiřazuje, zaškrtává apod.). Na konci každé lekce jsou dva slovníčky - běžné němčiny a odborné němčiny.

Učebnice pro ročníky 1-3 má celkem 256 stran (vč. obálky), učebnice pro ročníky 4-5 pak 176 stran formátu A4. Učebnice jsou plnobarevné, cvičení a články jsou pro názornost doplněny cca 800 fotografiemi a ilustracemi.

Učebnice jsou k dispozici ve studentské a učitelské verzi - učitelská verze má pro rychlou orientaci ve všech cvičeních zobrazeno správné řešení.

Pokud máte zájem si učebnici prohlédnout, vyzkoušet či objednat nebo v případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte prosím Markétu Tuhou - mtuha@cfme.net .

Více...

EN
DE
FR

Reference

pertotova.jpg

První vydání učebnic a portálu odborného automobilového jazyka se uskutečnilo v roce 2010 na Slovensku. Od té doby prošly učebnice i portál důkladným testováním ve středních automobilových školách v Bratislavě a v Holicích. České vydání je tak rozšířenou a doplněnou verzí těchto učebnic, které se ve výuce osvědčily.

Reference: Iva Pertotová - Holice - pertotova@spsauto.cz , Jana Mastrlová - Bratislava - mastrlova@gmail.com

Více...